Hogere lasten op banken zetten noodzakelijke investeringen onder druk

08 augustus 2023
Een financieel gezonde bankensector is hard nodig om de komende jaren alle politieke en maatschappelijke ambities te helpen realiseren. Denk hierbij aan de energietransitie, de overgang naar duurzame landbouw en het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen.

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt dat buffers en lasten voor banken niet verder moeten stijgen omdat de financiering van zeer noodzakelijke investeringen van consumenten en bedrijven dan onder druk komen te staan. De Nederlandse banken betalen al ruim tien jaar een bankenbelasting, op dit moment ruim 500 miljoen euro per jaar. Die komt boven op de vennootschaps(winst-)belasting die alle bedrijven – dus ook banken – betalen. De landen die nu de extra belasting invoeren (Italië) of overwegen, kennen geen bankenbelasting. De rente-inkomsten van banken zijn nu weer genormaliseerd, volgend op een lange periode van negatieve rente, waarvan we zagen dat banken die zo min mogelijk doorberekenden aan spaarders, terwijl lenen relatief goedkoop was.