Heldere analyse en oplossingsrichtingen wooncrisis in economenvisie

16 juni 2022
De huidige problemen op de woningmarkt vragen om originele en stevige maatregelen. Zo moet nieuwbouw worden gestimuleerd en moet de kwaliteit van de huidige woningvoorraad omhoog en beter worden benut. Verder moet het voor starters en mensen met een laag of middeninkomen makkelijker worden om een woning te kopen of te huren. Het is daarom positief dat een groep economen een integrale visie presenteert voor een grondige renovatie van de woningmarkt.

Verruiming aanbod belangrijk

Veel knelpunten op de woningmarkt zijn het gevolg van de woningschaarste. Het stimuleren van nieuwbouw door middel van prikkels voor gemeenten en door opschaling is een effectieve manier om deze knelpunten op de langere termijn aan te pakken. Maar op korte termijn kunnen al concrete stappen gezet worden om de belemmeringen voor het delen van woningen weg te werken. De voorgestelde belastingmaatregelen kunnen de grilligheid van de huizenprijzen beperken en de toegankelijkheid van de koopwoningenmarkt verbeteren. Tegelijkertijd vraagt de uitwerking van deze belastingvoorstellen om meer inzicht in de inkomenseffecten van de voorstellen op specifieke groepen huizenbezitters.

Betrek energielasten bij inkomensleennormen

We staan voor een grote uitdaging om de huidige woningvoorraad te verduurzamen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt daarom het idee van de economen om de zogenoemde LTI-norm -  de maximale hoogte van de lening ten opzichte van het inkomen – mede afhankelijk te maken van hoe energiezuinig het huis is. Door het maximaal te lenen bedrag mee te laten ademen met de duurzame staat van het huis worden consumenten gestimuleerd om te verduurzamen én wordt overkreditering voorkomen. Banken verwachten dat de duurzame staat van een woning in de komende jaren steeds meer van invloed zal zijn op de verkoopprijs. Om te voorkomen dat huiseigenaren met een minder duurzaam huis worden verrast door een waardedaling proberen banken hun klanten te stimuleren om tijdig te verduurzamen. De NVB werkt momenteel met banken aan concrete voorstellen om de verduurzaming van woningen te stimuleren. In het verlengde hiervan starten we na de zomer een bewustwordingscampagne voor huiseigenaren.

ESB - Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt