Goed en open gesprek in Catshuis over bevorderen groei

26 mei 2016
'Een goed en open gesprek over hoe we met elkaar – kabinet en banken – de economische groei verder kunnen bevorderen.’

Zo kijkt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) terug op het overleg van het NVB-bestuur maandagavond (23-05) in het Catshuis met een kabinetsdelegatie onder leiding van minister-president Rutte over de rol van banken in de samenleving en de economie.

Er vindt vaker overleg plaats tussen vertegenwoordigers  van de bankensector en individuele kabinetsleden, maar dit was het eerste overleg in deze setting. Het gesprek was een verkenning van de thema’s waar het publieke belang en de inzet van banken elkaar raken. De kabinetsdelegatie bestond – naast premier Rutte – uit de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken). Van NVB-zijde waren verschillende CEO’s van banken aanwezig.

De discussie vond plaats aan de hand van een notitie met als kernvragen: hoe kan de bankensector bijdragen aan hogere economische groei en hoe kan het vertrouwen tussen de bankensector, de samenleving en de economie worden hersteld? Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer stabiliteit en groei, de gemengde financiering (bankfinanciering en alternatieve vormen) van het mkb, de rol van ZZP’ers in onze samenleving, het gebruik van data en de verduurzaming van het vastgoed in ons land. Afgesproken is deze onderwerpen de komende tijd nader uit te werken en begin volgend jaar opnieuw een gezamenlijk overleg te voeren.