GO-regeling: 'Extra waarborg voor leningen aan grotere bedrijven'

Corona
08 april 2020
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de nadere maatregelen van het kabinet die banken in staat stellen naast mkb-bedrijven ook grotere bedrijven te ondersteunen.

“Het is heel goed dat het kabinet met de GO-regeling extra waarborg biedt voor leningen aan grotere bedrijven, in aanvulling op de BMKB-C,” zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. “De behoefte bij ondernemers en banken daaraan is groot. De details van de regeling worden nu nog uitgewerkt. Zodra de regeling in de Staatscourant staat, gaan we snel aan de slag om de regeling te kunnen inzetten.” Banken vragen begrip aan ondernemers dat de implementatie van de regeling tijd kost. Daarvoor hebben de banken naar verwachting één à twee weken nodig. “We doen alles wat mogelijk is,” aldus Buijink. 
Kijk voor meer informatie op NVB.nl/corona (Uitbreiding GO)