Global Child Forum: ‘Banken willen luisteren naar de klanten van de toekomst.’

11 april 2018
Vandaag is in Stockholm het Global Child Forum, dat wereldwijde belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de academische wereld en uit overheden bijeenbrengt, om gezamenlijk actie te ondernemen voor een welvarende, rechtvaardige en duurzame wereld voor onze kinderen.

Namens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is Maryse Hazelzet (adviseur duurzaamheid en IMVO) aanwezig bij het Global Child Forum. Maryse Hazelzet spreekt over de Raden van Kinderen die de NVB sinds het 25 jarig jubileum in 2014 heeft opgezet. De NVB legt op deze manier strategische dillema’s aan kinderen voor en vraagt hun advies.

‘Ik hoop ons verhaal te kunnen vertellen en meer inzichten te krijgen in hoe een children’s rights perspectief toegepast kan worden in de bankensector.’ zegt Hazelzet. Leon Wijnands (ING) zal in Stockholm spreken over kinderarbeid en de rol van banken in de minimalisering hiervan.

Meer informatie