Geef banken toegang tot het volledige UBO-register in strijd tegen witwassen

18 mei 2020
Om te voorkomen dat criminelen zich achter juridische structuren kunnen verschuilen is het essentieel om te beschikken over actuele informatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO) van een trust. Banken moeten daarom in hun rol als poortwachter volledige toegang krijgen tot de informatie uit het UBO-register voor trusts. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op de consultatie van de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Eerder pleitte de NVB ook al voor volledige toegang tot het UBO-register voor bedrijven. Opsporingsinstanties, maar bijvoorbeeld ook banken in hun rol als poortwachter, kunnen die informatie vervolgens gebruiken om witwassen en fraude tegen te gaan. De Nederlandse wetgever heeft er in het huidige wetsvoorstel echter voor gekozen om meldplichtige instellingen, waaronder banken slechts deels toegang te geven tot de informatie uit het register. De banken hebben evenwel gezien hun poortwachtersfunctie een speciale rol bij het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering. Om op een efficiënte wijze aan bijvoorbeeld de sanctiewet en het screenen van namen tegen sanctielijsten te kunnen voldoen, is het nodig dat de banken ook toegang hebben tot gegevens over de geboorteplaats, -land en -dag in plaats van alleen maar de maand en het jaar van geboorte. Als banken geen toegang krijgen tot deze noodzakelijke gegevens dan zullen ze deze gegevens alsnog bij de klant moeten opvragen, waardoor het register zijn nut voor een groot deel verliest.

Betrouwbaar en actueel

Het nut van een UBO-register staat of valt bij de betrouwbaarheid van de informatie. Daarom stelt de NVB voor om periodiek de juistheid van UBO gegevens te laten bevestigen door de trusts/vergelijkbare juridische constructies. Financiële instellingen zouden conform de EU-richtlijn moeten kunnen vertrouwen op de informatie uit het UBO-register, tenzij er sprake is van een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme.