‘Gedragscode moet zorgen voor vertrouwen, zekerheid en duidelijkheid'

06 oktober 2017
Vertrouwen, zekerheid en duidelijkheid. Dat is wat een kleine ondernemer mag verwachten als hij naar een bank stapt voor financiering, aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Gisteren, donderdag 5 oktober, presenteerde de NVB de conceptversie van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering die de NVB ontwikkelt.

Breed gedragen

Hoe zorgen we samen dat deze Gedragscode een breed gedragen set afspraken wordt waar alle Nederlandse banken zich aan committeren en die de kleine ondernemer duidelijkheid biedt over wat hij mag verwachten van zijn bank? Doel van deze dialoogbijeenkomst was dan ook om samen de code door te nemen, en te horen welke verbeteringen nog aangebracht kunnen worden. Aanwezig waren onder meer ondernemersvertegenwoordigers, overheden, toezichthouders en alternatieve financiers.

Waardevolle aanbevelingen

Tijdens de bijeenkomst werden belangrijke onderdelen van de code toegelicht, waarbij er nadrukkelijk ruimte was voor vragen en opmerkingen van de stakeholders. Er ontstond een levendige discussie, waarbij waardevolle aanbevelingen werden gegeven. De komende tijd wordt de input verder verzameld, waarna wordt toegewerkt naar een definitieve versie van de code.

Vanaf volgende week staat het complete verslag van de dialoogbijeenkomst Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op deze website.

Dialoogbijeenkomst
Dialoogbijeenkomst