Gedragscode Kleinzakelijke Financiering treedt in werking

29 juni 2018
Met ingang van komende zondag (1 juli) treedt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking. Deze gedragscode geeft kleinere mkb’ers een sterkere positie als zij een lening afsluiten bij de bank.

Naar schatting (CBS/Panteia) kloppen jaarlijks 160.000 ondernemers in deze doelgroep aan bij een bank voor financiering. Met name kleinere mkb’ers met een omzet tot € 5 mln. hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening.

‘Deze ondernemers willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is. Om hen hierin tegemoet te komen, hebben banken de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld,’ zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ‘Aan de code hebben we als banken ruim een jaar hard gewerkt. Op verschillende momenten hebben we getoetst bij ondernemersvertegenwoordigers en andere belanghebbenden of we op de goede weg waren. Ik ben enorm blij met het eindresultaat.’

Met de code zorgen banken voor duidelijke en evenwichtige presentatie van alle aspecten van een lening tijdens de hele ‘customer journey’. Hierbij valt te denken aan heldere informatie over tussentijdse veranderingen, eventuele renteherziening en mogelijkheden om vervroegd af te lossen. Ook geven banken uitleg bij een eventuele afwijzing van een aanvraag voor krediet. Wanneer banken toegevoegde waarde zien voor de klant, kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. Zo gaan geen goede ondernemersplannen verloren.

Kleinere mkb’ers hebben een andere positie dan grotere bedrijven of consumenten. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven maar hebben niet de sterk gereguleerde bescherming die consumenten doorgaans genieten. De nieuwe code doet recht aan hun bijzondere positie. De normen die gelden bij financiering worden hiermee expliciet gemaakt zodat de ondernemer de bank hierop kan aanspreken.

Banken zijn voor de code intensief in gesprek geweest met een groot aantal stakeholders, waaronder ministeries, toezichthouders, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers. Er hebben verschillende dialoogsessies plaatsgevonden waarop ondernemers en anderen feedback konden geven tijdens het opstellen van de code.

De code bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering waar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken die leningen verstrekken aan dit segment zich aan zullen houden. De code geldt voor financieringen (geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf 1 juli 2018 worden aangevraagd. De code wordt gemonitord door Stichting Economisch Onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden.

MKB-Nederland vindt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering een prima initiatief. “Het is een goede stap om de relatie tussen mkb-ondernemers en de banken weer te verbeteren”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. “Die relatie heeft tijdens de crisis een behoorlijke knauw gekregen, waarbij het vertrouwen van ondernemers in de banken tot een dieptepunt daalde. Deze gedragscode moet ondernemers duidelijkheid en houvast geven als ze voor een financiering bij de bank aankloppen. Een aanvraag afwijzen zonder motivering kan bijvoorbeeld niet meer. Op papier ziet de code er goed uit; nu komt het aan op een goede uitwerking in de praktijk.”

Alle banken hebben klachtenprocedures die er op gericht zijn om een klacht naar tevredenheid af te handelen. Informatie hierover is te vinden op de websites van de banken. De Gedragscode zet uiteen wat de klant mag verwachten van de bank wanneer een klacht wordt ingediend en bevat onder andere informatie over de termijnen van afhandeling van een klacht.

Mocht de afhandeling niet naar tevredenheid zijn, dan bestaat eveneens per 1 juli 2018 voor klanten onder de Gedragscode de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). De procedure is laagdrempelig; de kosten bedragen 250 euro en de uitspraak is tot een maximaal toegewezen bedrag van € 250.000 bindend.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: “Graag zet Kifid haar kennis en ervaring met geschilbeslechting in voor kleinere ondernemers en zzp’ers. Heb je een klacht over je zakelijk krediet en kom je er met de bank niet uit, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter. De ondernemer kan bij ons zelf zijn verhaal komen doen, zonder advocaat en krijgt te maken met secretarissen en leden van de Geschillencommissie, die juridische kennis combineren met kennis van de financiële sector. Het is goed dat de Nederlandse Vereniging van Banken dit klachtenloket mogelijk maakt, omdat het voorziet in een behoefte. De kleinere ondernemer heeft een relatief kwetsbare positie in de financiële markt. Het klachtenloket bij Kifid vergroot de weerbaarheid van deze ondernemers. Wij zullen ze graag bijstaan in het oplossen van hun klacht met de bank.”