Gedragscode Hypothecaire Financieringen herzien

10 juli 2020
De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is herzien om beter aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving. Een groot deel van de bepalingen uit de Gedragscode is inmiddels verankerd in wetgeving, zoals in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Daarnaast heeft de Autoriteit Financiële Markten enkele leidraden gepubliceerd ter verduidelijking van de wetgeving. Sommige bepalingen uit de Gedragscode waren daarom niet meer actueel.

De nieuwe Gedragscode treedt op 1 augustus in werking. De Gedragscode stamt uit 1989 en is sindsdien een aantal keren geactualiseerd. De laatste aanpassing was op 1 augustus 2011. De Gedragscode wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars.