Financiering door banken van bedrijven in coronatijd stijgt tot bijna dertien miljard euro

Corona
29 mei 2020
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels bijna 174.000 ondernemers en consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 12,8 miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog elf miljard en vier weken geleden zeven miljard euro). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd. (also in English)

English

Inmiddels hebben bijna 128.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro. Daarnaast hebben banken ruim 16.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 9,8 miljard euro. Bijna 3.600 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is inmiddels bijna een miljard euro gemoeid.

Tekst loopt door onder animatie

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “De cijfers van de ondersteuning vanuit de banken ontwikkelen zich verder. Hopelijk hebben de versoepelingen van de coronamaatregelen van het kabinet per 1 juni een positief effect op de economie. Maar voorlopig blijft de nood bij veel bedrijven hoog en zien we de crisis geleidelijk aan meer doorwerken bij consumenten. Zo is het aantal WW-uitkeringen in de maand april sterk gestegen, en beperkt de NOW-regeling vooralsnog het aantal ontslagen. Banken blijven ondertussen alles doen wat mogelijk is om in deze moeilijke tijd naast hun klanten te staan.”

Al enige tijd zien de banken dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt. Veel bedrijven krijgen lucht door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. Zo blijkt er tot nu toe minder vraag naar leningen op basis van de GO-C regeling voor grotere bedrijven dan verwacht. Dat neemt niet weg dat bij de huidige ontwikkeling het volume over een maand al een à twee miljard euro zou kunnen bedragen, aangezien het hierbij gaat om relatief grote leningen.

Daarnaast is de verwachting voor de korte termijn dat de ondersteuning verder zal oplopen, zeker nu een financieringsregeling voor bedrijven met een financieringsbehoefte tot 50.000 euro zeer binnenkort wordt opengesteld: de kleine kredieten corona garantieregeling (KKC). Deze regeling is mede op initiatief van de banken en in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand gekomen. Banken staan klaar de regeling meteen uit te rollen zodra deze van kracht is.

Bancair financierbaar

Geregeld wordt de vraag gesteld of banken leningen niet gemakkelijker kunnen toekennen als er gedeeltelijke overheidsgarantie op rust. Bedrijven melden zich niet voor een specifieke regeling bij banken, maar met een generieke liquiditeitsbehoefte. Soms is die behoefte acuut en in andere gevallen worden tekorten afhankelijk van de duur en impact van de coronacrisis pas later dit jaar verwacht. Vaak geeft het uitstel van aflossing in eerste instantie voldoende lucht of blijkt een overheidsregeling toch een betere oplossing te zijn. Bedrijven die een financieringsaanvraag doen, zullen in de kern gezond moeten zijn en de extra schuld ook weer moeten kunnen terugbetalen. Die toets is ook in het belang van het bedrijf zelf. Banken kunnen daarom niet iedereen helpen. Volgens afspraak met de overheid geldt dit ook voor regelingen met staatsgarantie. Bij die toets valt een aantal bedrijven af of trekken bedrijven zich om uiteenlopende redenen terug. Vooral kleinere bedrijven komen moeilijker door de criteria voor de BMKB-C regeling; daarom is de KKC regeling in het leven geroepen. Overigens is er ook bij die regeling een bancaire toets op terugbetaalcapaciteit.

Consumenten

Tot nu toe hebben bijna 30.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 74 miljoen euro gemoeid. Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat; dat is voor elke situatie anders.

Betalingsverkeer

Het aantal pintransacties ligt weer rond de 100 miljoen per week, rond hetzelfde niveau als voor de ‘intellligente lockdown’. Het aantal contactloze betalingen daarbinnen is gestegen naar 81 procent.