Financiering bedrijven door banken in coronatijd stijgt naar bijna 26 miljard euro

02 oktober 2020
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 163.000 ondernemers financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 25,8 miljard euro gemoeid (vier weken geleden nog 23,7 miljard). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd. (English translation available)

English

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 34.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 22,8 miljard euro. Ruim 6.000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. Met de garantieregelingen (zoals de BMKB-C, de GO-C en de KKC) is circa 1,7 miljard euro gemoeid. 129.000 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal drie miljard euro gemoeid.

Ondernemers konden vanaf het begin van crisis eind maart tot afgelopen zomer voor zes maanden uitstel van aflossingen aanvragen. Dat betekent dat de eerste groepen ondernemers die dit hebben aangevraagd binnenkort weer gaan beginnen met aflossen. Chris Buijink,  voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Banken zullen ondernemers op een klantvriendelijke manier hun achterstand laten inlopen. Dat kan op twee manieren: het verlengen van de resterende looptijd, of door ondernemers tot aan het einde van de looptijd de mogelijkheid te geven het resterende bedrag in te lopen. Banken zijn hierover individueel met alle betreffende klanten in contact.”

De kredietverlening blijft ondanks de impact van de coronacrisis geleidelijk groeien. De totale hoeveelheid uitstaand krediet is tijdens de coronacrisis tot nu toe nagenoeg op peil gebleven en vergelijkbaar met vorig jaar. Deze stabiele trend is voor een crisisperiode bijzonder. “Tegelijk houden wij rekening met zwaar weer,” aldus NVB-voorzitter Buijink. “Met de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft getroffen tegen verdere verspreiding van het virus proberen we een tweede lockdown te voorkomen. Daar zijn wij met z’n allen verantwoordelijk voor.”

Als de Nederlandse economie in een tweede golf hard wordt geraakt, is het aannemelijk dat grotere groepen ondernemers zich opnieuw gaan wenden tot banken met vragen over financiering en het verzoek aan banken om hen  bij te staan. “Hoe dan ook zullen er bedrijven zijn die het niet meer kunnen volhouden. Banken doen wat mogelijk is, maar kunnen niet iedereen redden. Bij kredietverlening blijft het uitgangspunt dat er perspectief is op terugkeer naar een gezonde situatie waarin een bedrijf in staat is de lening terug te betalen,” zegt Buijink.

Tot nu toe hebben 34.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 81 miljoen euro gemoeid (vier weken geleden 80 miljoen). Om bij een betaalpauze voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, moeten consumenten zich uiterlijk op 31 december 2020 bij hun hypotheekverstrekker gemeld hebben.

Een betaalpauze op de hypotheek of consumptieve lening is een tijdelijke oplossing waarmee bijvoorbeeld wegvallende inkomsten een aantal maanden kunnen worden opgevangen. Als klanten, bijvoorbeeld door werkloosheid, meer structurele betalingsproblemen voorzien, is het verstandig om (opnieuw) in gesprek te gaan met de bank. De bank zoekt dan samen met de klant naar een passende en meer langetermijnoplossing. Zo’n oplossing is altijd maatwerk en het belangrijkste uitgangspunt daarbij blijft dat banken hun klanten willen beschermen voor lasten die ze niet kunnen dragen.