Financiering bedrijven door banken in coronatijd stijgt naar 22 miljard euro

07 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 158.000 ondernemers financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels bijna 22 miljard euro gemoeid (vier weken geleden nog 19 miljard). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 29.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 18,9 miljard euro. Ruim 5.500 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). Met de garantieregelingen is ruim 1,5 miljard euro gemoeid. Tot nu toe hebben 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van drie miljard euro; dit cijfer is sinds half mei nagenoeg constant gebleven.

Banken zien de vraag naar nieuwe financieringen al sinds mei afvlakken. Veel ondernemers hebben ruimte gekregen door de overheidsmaatregelen en de betaalpauzes bij banken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Volgens Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken maken ondernemers nu even pas op de plaats omdat ze bijvoorbeeld rekening houden met economisch zwaar weer in het najaar en het aflopen van de steunmaatregelen van de overheid: ‘Ondernemers gaan minder nieuwe leningen aan bijvoorbeeld omdat ze niet weten of zij een investering terug kunnen verdienen of extra schuld wel kunnen terugbetalen.’ Buijink benadrukt dat het afbouwen van de steun stapsgewijs en verantwoord moet gebeuren. ‘Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ondernemers straks alsnog in de problemen komen, is het belangrijk dat alle instanties, banken maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, gemeenten en het UWV, het moment en het tempo voor het inlopen van achterstanden en stoppen van steun goed timen. Op die manier kunnen we voorkomen dat ondernemers de gevolgen van de coronacrisis in één keer voor de kiezen krijgen. ‘ Volgens Buijink is het daarbij cruciaal dat we een nieuwe lockdown voorkomen: ‘Dat kan alleen als we ons allemaal aan de Corona-regels houden.’

Consumenten

Tot nu toe hebben 32.400 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal 77 miljoen euro gemoeid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Te denken valt verder aan aanpassing van het leenproduct of een betalingsregeling. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat; dat is voor elke situatie anders.

De volgende Corona Monitor verschijnt op 4 september a.s.