Financiering bedrijven door banken in coronatijd loopt op tot bijna 40 miljard euro

05 maart 2021
De financieringen door banken van bedrijven tijdens de coronacrisis zet door. Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken bijna 49.000 ondernemers geholpen aan financieringen met een totale waarde van 39,9 miljard euro. Dat blijkt uit de tweede Corona Monitor banken van dit jaar.

English

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “In algemene zin blijft de kredietverlening op peil, maar we weten dat in de sectoren die te maken hebben met beperkende maatregelen het beeld minder rooskleurig is. De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen. Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd.”

De Corona Monitor komt tot stand op basis van een complexe gegevensverzameling uit de administratie van een groot aantal banken. Het bedrag aan financieringen in de Corona Monitor januari is bij nader inzien lager vastgesteld (tot 34,6 miljard euro) als gevolg van dubbeltellingen. In de Corona Monitor van deze maand is een post vastgoedleningen meegeteld die eerder ten onrechte buiten de monitor viel, resulterend in het totaalbedrag van 39,9 miljard euro.

Daarnaast komt het bedrag aan garantieleningen hoger uit. Dit komt doordat niet alle banken tot nu toe naast de specifieke coronaleningen (zoals KKC, BMKB-C en GO-C) ook de reguliere garantieleningen (met name de BMKB) meetelden. Van het totaalbedrag van 39,9 miljard euro gaat voor 2,8 miljard euro naar financiering met overheidsgarantie. Dit betreft ruim 8.000 bedrijven.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kerncijfers corona monitor 5 maart 2021

129.000 bedrijven hebben vorig jaar een betaalpauze gekregen, met een totale waarde van 3,1 miljard; dit betreft de generieke betaalpauze die vorig jaar kort na het begin van de crisis is gegeven. Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 43 miljard euro voor 178.000 ondernemers.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 26.000 particuliere klanten een betaalpauze ontvangen voor hun hypotheek en 12.000 op een consumptief krediet – dit betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot drie maanden, waarbij een deel van deze consumenten inmiddels een verlenging van de betaalpauzes heeft gekregen.