Financiële sector steekt hand uit naar ministers over klimaat

29 maart 2022
De financiële sector hoopt voor de zomer met het kabinet in gesprek te gaan over de visie op de verduurzaming van de financiële sector die het kabinet wil delen met de Tweede Kamer.

Dit schrijven de vier brancheorganisaties van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers vandaag in een brief aan de ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Kaag (Financiën). De sector wil graag met het kabinet verkennen hoe de financiële sector concreet kan bijdragen aan de verwezenlijking van de geformuleerde ambities. De koepels staan achter de kabinetsambitie om een verlaging te realiseren van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 55 tot 60% in 2030. Op het moment dat het Coalitieakkoord zijn doorwerking krijgt binnen het overheidsbeleid zullen zij dat ook ondersteunen met het Klimaatcommitment Financiële Sector dat in 2019 is aangegaan. De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment, waarin de vier brancheorganisaties (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association) en ministeries regelmatig overleggen, zal in de loop van dit jaar presenteren hoe het overheidsbeleid doorwerkt binnen het commitment.

- Brief aan minister Jetten (Klimaat en Energie)
- Brief aan minister Kaag (Financiën)