FATCA: US-TIN niet verplicht bij saldo onder de 50.000 dollar

19 juli 2022
Banken zullen ook na 1 september geen rekeningen sluiten van zogenoemde toeval-Amerikanen als de tegoeden op de betaal of spaarrekening niet meer dan 50.000 dollar bedragen. Voor de groep met een saldo boven de 50.000 dollar geldt dat de rekening niet zal worden gesloten als zij aantoonbaar in de aanvraagprocedure zitten voor een Amerikaans BSN-nummer (US TIN/SSN) of zijn gestart met de procedure om afstand te doen van hun Amerikaanse nationaliteit. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan wanneer het saldo gedurende het jaar tot boven de 50.000 dollar stijgt is het voor Amerikaanse Nederlanders hoe dan ook verstandig om de aanvraagprocedure voor een US-TIN te starten

Vorig jaar besloten banken om tot 1 september 2022  af te zien van het sluiten van rekeningen van Amerikaanse Nederlanders zonder TIN om ruimte te geven aan het vinden van een lange termijn oplossing  met de Amerikaanse autoriteiten. Inmiddels hebben de EU-lidstaten voorstellen voor een oplossing gedaan en is het nu wachten op een Amerikaanse reactie op die voorstellen.

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid vaststellen of klanten onder deze regelgeving vallen. Deze regelgeving brengt voor klanten van Nederlandse banken mee dat zij informatie aan de bank moeten  verstrekken.