Expertgroep Europese Commissie: duurzame financiering vraagt om structurele aanpassingen

31 januari 2018
Vandaag verscheen het rapport van de High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), een adviescommissie van de Europese Commissie. De expertgroep doet tal van aanbevelingen die kunnen helpen de markt voor duurzame financiering volwassen te maken.

Zo wil de groep dat de Europese Commissie een gemeenschappelijke taal ontwikkelt voor duurzame financiering, bijvoorbeeld door duidelijk te maken welke financiële producten ‘groen’ mogen heten en welke niet. Dat maakt het voor consumenten eenvoudiger om te bepalen of hun geld daadwerkelijk wordt ingezet voor bijvoorbeeld de strijd tegen klimaatverandering. De verwachting is dat hierdoor uiteindelijk meer geld beschikbaar komt voor de verduurzamingsopgave. De expertgroep doet ook al een voorzet voor die afbakening en vraagt de Europese Commissie om dit verder uit te werken. Nederlandse banken dragen hier graag aan bij.

Verder stelt de expertgroep verschillende ingrepen voor in de regelgeving voor de financiële sector. Zo adviseert zij de Commissie om een ‘duurzaamheidscheck’ uit te voeren bij de vertaling van aanbevelingen van het Basel Comité naar EU-regelgeving.

De oproep van de groep om particulieren meer mogelijkheden te bieden om te investeren in verduurzaming, sluit aan bij de weg die Nederlandse banken al eerder insloegen. Zo is het al jaren mogelijk om te sparen of beleggen bij een groenbank en daarmee direct bij te dragen aan projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Ook bieden banken hun particuliere en zakelijke hypotheekklanten allerlei tools om hun eigen woning versneld te verduurzamen.

In het algemeen sluit het adviesrapport aan bij de ambitie van Nederlandse en andere Europese banken om een positieve rol te spelen in de verduurzaming van ons economisch systeem. Het rapport is dan ook verwelkomd door een brede vertegenwoordiging van de financiële sector, waaronder de Nederlands Vereniging van Banken en de Europese Banken Federatie.

Rapport High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG)