Europese richtlijn hypotheken bevestigt Nederlandse praktijk

15 augustus 2016
De Europese richtlijn voor hypotheken (MCD) bevestigt de Nederlandse praktijk en leidt materieel niet tot verandering als het gaat om extra aflossing van een hypotheek.

Uitgangspunt in de gedragscode Hypothecaire financieringen in Nederland was al dat boven de grens voor 'boetevrij aflossen' gold dat banken alleen de financieringskosten (de kosten die zij zelf maken om de hypotheek mogelijk te maken) in rekening brengen. De bank maakt daar geen winst op. Daar komt bij dat in de praktijk blijkt dat voor veruit de meeste klanten van banken de ruimte om kostenvrij af te lossen ruim voldoende is.

Waar in de berichtgeving in de media wordt gesproken over het ‘verbieden of afschaffen van boete’ is dit voor de Nederlandse situatie onjuist. Het gaat niet om een boete maar om een vergoeding die banken onder omstandigheden berekenen.