Europees Deposito Garantie Stelsel sluitstuk van bankenunie

24 november 2015
De Nederlandse Vereniging van Banken steunt het streven naar een Europees Deposito Garantie Stelsel (EDIS) op termijn, als sluitstuk van de Europese bankenunie.

Het ligt voor de hand dat de Europese Commissie – nadat alle lidstaten een nationaal DGS hebben ingericht op basis van een fonds dat vooraf wordt gevuld – met voorstellen komt om daarnaast een Europees DGS te creëren voor risico’s die de draagkracht van nationale fondsen te boven gaan. Deze voorstellen vergen zorgvuldige bestudering. Voorwaarde voor zo’n Europees DGS is dat de banken die deel uitmaken van de Europese bankenunie gezond zijn, aan dezelfde regels voldoen en het systeem is voltooid waarbij investeerders in banken en uiteindelijk banken onder elkaar bijdragen aan het redden van een bank die onverhoopt in problemen komt. Dit betekent dat banken moeten profiteren van een Europese markt. De afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen genomen ten aanzien van versterking van de bankbalans. De garantie van 100.000 euro spaartegoed voor iedere consument die de Europese Commissie wil hanteren bij het faillissement van een bank, is in Europa (dus ook in Nederland) al jaren praktijk.

Persbericht Europese Commissie