DNB: Weerbaarheid Nederlandse banken stijgt gestaag

09 oktober 2017
De weerbaarheid van de Nederlandse bankensector is sinds het begin van de crisis gestaag toegenomen. De risico gewogen kapitaalratio is de afgelopen jaren duidelijk gestegen.

Hierdoor liggen Nederlandse banken goed op schema om te voldoen aan de hogere kapitaalseisen die zijn vastgesteld in het Bazel 3-akkoord en die in de periode 2014-2018 gefaseerd worden ingevoerd.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Overzicht Financiele Stabiliteit (OFS) najaar 2017. Ook recente stresstesten van de Europese Bankautoriteit (EBA) en het IMF bevestigen dat de weerbaarheid van de Nederlandse bankensector goed is. Gezien de uitspraken van DNB president Knot over een mogelijk akkoord in Bazel over de manier waarop risico moet worden gemeten houden Nederlandse banken zorgen over de  gevolgen van zo’n akkoord voor met name Nederlandse hypotheken.

Aflossingsvrije hypotheken

Verder wijst DNB in het OFS op de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan aflossingsvrije hypotheken en roept huishoudens op om tijdig maatregelen te nemen. Banken herkennen het beeld dat DNB schetst en vinden het van groot belang dat klanten zich bewust zijn van potentiële toekomstige risico’s. Om er voor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan benaderen banken klanten al langer actief om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen. Ook adviseren banken klanten om de extra financiele ruimte die kan ontstaan bij oversluiten en renteherzieningen in te zetten om af te lossen.

Voor klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek is het goed om rekening te houden met een drietal ontwikkelingen. Als de hypotheek verlengd kan worden, dan kunnen de maandlasten stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost. Ook het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen.