DNB: Nederlandse banken meer solide

07 oktober 2015
Het gaat goed met de versterking van de soliditeit van de Nederlandse banken, zo blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank (DNB) dat vandaag is gepubliceerd.

De weerbaarheid van de Nederlandse bankensector is sinds het begin van de crisis gestaag toegenomen. De risico’s die DNB eerder heeft gesignaleerd, zijn afgenomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft deze constateringen. De goede communicatie tussen DNB en de banken is effectief geweest, zo blijkt uit het OFS.

Over het algemeen biedt het OSF een afgewogen en scherpe analyse, bij voorbeeld van het risico van verminderde liquiditeit op de financiële markten. Met name beleggingsfondsen zijn hier kwetsbaar voor, aldus het OFS. Banken zijn juist weerbaarder voor grote liquiditeitsschokken, aldus het OFS. Verder wijst DNB erop dat banken minder kwetsbaar zijn geworden voor verliezen bij commercieel vastgoed, maar dat hierbij in de toekomst nieuwe risico’s kunnen ontstaan. Tegelijkertijd moeten financiële instellingen volgens DNB rekening houden met verder toenemende onrust op financiële markten. De NVB en haar leden nemen daar goede notie van.