“Diversiteit is een cadeautje”

17 mei 2017
Op dinsdag 16 mei werd door de werkgeversvereniging van banken (WVB) het Charter Diversiteit, onderdeel van het kennisplatform Diversiteit in bedrijf, ondertekend.

Maar liefst 24 banken zijn lid van de WVB en zeggen hiermee toe zich in te zetten voor een werkomgeving met meer diversiteit; om een divers personeelsbestand op het gebied van arbeidsbeperking of chronische ziekte, gender, leeftijd, LGBT, etnische, culturele en religieuze achtergrond.

Tekst loopt door onder de foto

Masterclass

“Diversiteit is een cadeautje dat u aan uw bank geeft”. Met deze uitspraak werd de bijeenkomst ingeleid door Jannie Mooren van de stichting van de arbeid (StvdA) op 16 mei bij de Nederlandse Vereniging van Banken.  Na een presentatie van het kennisplatform 'Diversiteit in bedrijf’ van de Stichting van de Arbeid over het belang van diversiteit, kregen de aanwezige banken een masterclass van het College voor de Rechten van de Mens over stereotypen op het werk. Alle banken discussieerden tijdens deze bijeenkomst over hoe het zit met diversiteit binnen hun organisatie en welke winst nog kan worden behaald op dat terrein. Uit de middag bleek dat er al best veel gebeurt op het gebied van diversiteit. Jannie Mooren van de StvdA gaf aan dat de uitdaging echter ligt in de bewustwording op de werkvloer, “diversiteit werkt pas als je je collega’s intern kunt overtuigen dat het iets oplevert.”

Diversiteit en inclusiviteit

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers in de publieke en de private sector. Door het ondertekenen ervan verklaart een werkgever zich actief te willen inzetten voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. De ondertekenaar belooft zich minimaal op één concreet doel te richten. Welke maatregelen dat met zich meebrengt, bepaalt de werkgever zelf. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin de doelstellingen, investeringen en aanpak helder zijn uitgewerkt. Dit plan wordt door de WVB binnen zes maanden na ondertekening van het Charter Diversiteit voorgelegd aan Diversiteit in bedrijf. De deelnemende organisaties doen jaarlijks verslag van de inspanningen en de resultaten die zijn gericht op het bereiken van de uitdaging(en).

Tekst loopt door onder de foto

Ondertekening

Els Verhagen (director Human Resources Triodos Bank; links) en Anja Vester (hoofd Personeelszaken BNG Bank) tekenen namens het bestuur van de Werkgeversvereniging Banken het Charter Diversiteit.

Eerste CAO met Charter Diversiteit

De CAO Banken 2017-2019 is de eerste cao waarin het Charter Diversiteit is opgenomen. Deze CAO is afgesloten door de WVB, CNV Vakmensen en De Unie. Artikel 12.5 van deze CAO luidt: 'Werkgevers sluiten zich in 2017 aan bij Diversiteit in bedrijf. In dat kader zal de WVB minimaal een keer per jaar een conferentie of training organiseren waarin aandacht wordt besteed aan de voordelen van diversiteit en het tegengaan van discriminatie op de werkvloer.'