Digitalisering omarmen

14 juni 2017
Digitalisering moet worden omarmd en obstakels gevormd door nationale of Europese regulering die dat bemoeilijken, zouden moeten worden verwijderd. Een gelijk Europees speelveld is cruciaal: ‘Same services, same rules, same supervision’. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op de FinTech consultatie van de Europese Commissie.

Grote veranderingen vinden plaats in de bancaire sector als gevolg van nieuwe technologie. Verwachtingen van cliënten van banken veranderen als gevolg van digitalisering. De technologische ontwikkelingen en veranderingen in consumentengedrag vormen niet alleen een bedreiging voor banken, maar bieden ook zeker kansen  voor een verbeterde, meer relevante dienstverlening voor klanten. Banken die het meest van deze kansen weten te profiteren, zullen in staat zijn een essentiële rol te spelen in het nieuwe bankenlandschap, zo stelt de NVB.

Om vertrouwen in FinTech-dienstverleners te bewerkstelligen, zullen zij in staat moeten zijn dezelfde digitale veiligheidsstandaarden als banken en andere financiële dienstverleners te bieden om de weerbaarheid van de sector te verzekeren, aldus de NVB in haar reactie op de consultatie.