Digitale euro vereist maatschappelijk debat

18 november 2022
De mogelijke invoering van de digitale euro vraagt om een breed politiek en maatschappelijk debat. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Voor een mogelijke invoering van de digitale euro dient de meerwaarde te zijn aangetoond, ook voor het grote publiek dat er uiteindelijk gebruik van gaat maken. Immers, in Nederland kunnen consumenten al veilig, snel en efficiënt betalen.

Een besluit tot daadwerkelijke introductie dient daarom pas aan het einde van de gehele onderzoeksfase te worden genomen, waarbij de bijdrage aan de belangrijkste beleidsdoelen kan worden beoordeeld. Het is goed dat het Eurosysteem nu nader onderzoek doet. Tegelijkertijd worden er echter al verstrekkende besluiten genomen over de technische vormgeving van de digitale euro. Dit is volgens de NVB de verkeerde volgorde.

Een besluit om de digitale euro te introduceren heeft potentieel grote impact op de kwaliteit en stabiliteit van het geldstelsel en het (Europese) betalingsverkeer. In het belang van financiƫle stabiliteit en weerbaarheid van het bankwezen dient de functie van een publieke digitale euro in ieder geval beperkt te worden tot betaalmiddel, en het gebruik als spaar- of beleggingsmiddel moet worden vermeden.

De NVB staat open voor innovatie en verbetering van de Europese betaalinfrastructuur. In de huidige opzet brengt introductie van de digitale euro weinig meerwaarde voor Nederlandse consumenten en bedrijfsleven ten opzichte van de huidige beschikbare betaalmiddelen. De toegankelijkheid tot het betalingsverkeer in Nederland is erg hoog en er zijn goede private betaaloplossingen voor de voorgestelde toepassing beschikbaar.

Lees ons position paper over de Digitale Euro