Dialoog over financiering energiebesparing mkb

05 mei 2017
Afgelopen woensdag (03-05) kwamen bankiers, ondernemers en overheid bij de NVB bijeen om te bespreken hoe energiebesparing in het mkb versneld kan worden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten. Energiebesparing is een van de onderdelen uit het Energieakkoord waar de doelen nog niet binnen bereik zijn. In het midden- en kleinbedrijf is nog veel besparingspotentieel, maar grootschalige besparingsprojecten, bijvoorbeeld met behulp van Energy Service Companies (ESCo’s), komen hier nauwelijks van de grond.

Het kan gaan om relatief eenvoudige besparingsmaatregelen, zoals dakisolatie en led-verlichting, maar ook om ingrijpender zaken die ingrijpen in het productieproces.

Tijdens de bijeenkomst werden tal van knelpunten geïnventariseerd, waaronder ook knelpunten in de financiering, en werden voorstellen gedaan voor oplossingen. Onder de aanwezigen was veel enthousiasme om hiermee aan de slag te gaan, in samenwerking met het Expertisecentrum.

Dialoog over financiering energiebesparing mkb