De mythe ontkracht: banken zijn er wel degelijk voor het mkb

22 juli 2021
“Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt maar mondjesmaat leningen bij banken,” schrijft dagblad Trouw vandaag in het artikel “Geld lenen? Met dank aan de overheid verwisselt mkb’er bank voor online kredietbedrijf” op pagina 12. Ook aandacht van het FD. De suggestie wordt gewekt dat banken geen brood meer zouden zien in het verstrekken van ‘kleine’ leningen en dat de overheid in een ‘gat’ springt met enkele fondsen.

Deze mythe willen wij graag ontkrachten aan de hand van de volgende feiten:

  • Banken hebben aan het mkb € 123,7 miljard aan financieringen uitstaan.
  • In aantallen kredieten bestaat ca 81,4% (394.000 klanten) uit in de categorie kredieten tot 250.000 euro (en nog eens 12,6% tot een miljoen euro).
  • Afgelopen anderhalf jaar is in coronatijd voor circa 57 miljard euro aan financiering verstrekt, waarvan 59% kredieten tot 250.000 euro. Een verdere 20% valt in de categorie 250.000 tot een miljoen euro.
  • De vraag vanuit ondernemers blijft achter, met als onderliggende factor dat investeringen achter blijven (zie Bank Lending Survey van de ECB van 21 juli 2021).
  • De toewijzingen van kredietaanvragen bij banken staan langjarig op hoog punt met 79% (zie CBS).
  • Ook trendmatig zien we dat afgelopen kwartaal de afwijzingen juist afgenomen zijn (BLS).
  • Het vinden van financiering wordt door het MKB juist niet als de grootste belemmering gezien (COEN), maar vooral het vinden van personeel of onvoldoende vraag wordt genoemd.
  • Afgelopen jaren zien we juist een toename van de jaarlijkse kredietproductie (nieuwe verstrekkingen) van banken richting het kleinere mkb. Bij kredieten tot 250.000 euro wordt per jaar 3,3 miljard euro verstrekt (twee miljard meer dan in 2015) en in het segment 250.000 tot 1 miljoen wordt jaarlijks 6,2 miljard euro verstrekt (1,8 miljard meer dan in 2015). Zie meer informatie in dit themabericht van Rabobank.

Banken voor het MKB

De banken zijn er dus wel degelijk voor het mkb, ook in de moeilijke coronatijd. De bankensector vindt het positief dat de overheid met de nieuwe fonds de markt van alternatieve financiers helpt te verbreden en te professionaliseren. Meer aanbieders van krediet is goed voor een gezonde markt. Dat moet echter los worden gezien van het feit dat banken in grote mate voorzien in de financieringsbehoefte van het mkb, zoals de genoemde feiten laten zien.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende bronnen:

Banken hebben 123,7 miljard uitstaan bij MKB (Bron: Tabel 5.14 DNB):

De MKB portefeuilles van de grootbanken laten zien dat in aantallen klanten het overgrote deel bij kleine ondernemers uitstaat (Bron DNB Tabel 5.14):

Corona gerelateerde bankfinancieringen in overgrote deel naar kleinbedrijf (Bron: Coronamonitor NVB):

Veranderingen in acceptatiecriteria en afwijzingen (Bron Bank Lending Survey 20 juli 2021 / Tabel 5.5 DNB):

Ontwikkeling kredietvraag (Bron Bank Lending Survey 20 juli 2021/Tabel 5.5 DNB):

Slaagkans aantrekken financiering volgens financieringswijzer voor het microbedrijf 77% (Bron Financieringsmonitor over 2020):

Ondernemers gaan in verreweg de meeste gevallen naar hun bank voor externe financiering (Bron Financieringsmonitor over 2020):

Conjunctuur enquête geeft aan dat financiële beperkingen op dit moment niet de grootste belemmering voor ondernemers zijn: