Crowdfunding is waardevolle toevoeging aan financieringslandschap

24 november 2017
Crowdfundingplatforms bieden een waardevolle toevoeging aan het financieringslandschap. Crowdfunding geeft ondernemers toegang tot een vorm van vermogen die zij minder gemakkelijk via een bank kunnen krijgen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt dat samenwerking tussen banken en crowfundingplatforms versterkend zou kunnen werken voor ondernemers.

Voorwaarde daarvoor is dat er voor crowdfundingplatforms passende regels zijn. Dat stelt de NVB in haar reactie op de consultatie van het ministerie van FinanciĆ«n voor het juridische kader voor crowdfundingplatforms.  

Volgens het ministerie is de omvang van crowdfunding vorig jaar toegenomen tot 143 miljoen euro. Er zijn meer dan vijftig platforms geregistreerd bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). De NVB vindt dat de regelgeving ten aanzien van crowdfunding in lijn moet zijn met Europese regelgeving en dat Nederland daarbij niet uit de pas moet lopen, vanwege het internationale karakter van financiering. Vanuit de Europese Unie wordt op dit moment gesproken over Europese regels over crowdfunding.

Het is wenselijk dat de AFM toeziet op de naleving van de regels. Voor alle aanbieders van krediet en dienstverleners moeten voor eenzelfde activiteit of dienst gelijke regels gelden. Dit geldt ook voor kapitaals- en liquiditeitseisen. De regelgeving moet recht doen aan de aard en het karakter van crowdfunding. Bij kleine crowdfundingplatforms zou de regelgeving beperkt kunnen zijn.