Consumenten helpen naar ‘nul op de meter’

16 december 2015
‘Consumenten moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden tot energiebesparing. Banken en bancaire adviseurs kunnen hen hierbij helpen en deze brochure helpt daarbij.’

Consumenten helpen naar ‘nul op de meter’

Dit zei voorzitter Chris Buijink bij de inontvangstneming van de brochure ‘4,5 miljoen woningen naar Nul op de Meter’ uit handen van voorzitter Leen van Dijke van Stroomversnelling Nederland.

Statement Chris Buijink bij inontvangstneming brochure ‘4,5 miljoen woningen naar Nul op de Meter’ van Stroomversnelling Nederland

  • Dank voor het ‘Groene boekje’. Dat komt natuurlijk op een prachtig moment. Het akkoord in Parijs om wereldwijd te werken aan beperking van de klimaatverandering is nog vers. Uit alles blijkt dat de gevolgen van de afspraken die daar zijn gemaakt, ingrijpend zullen zijn.
  • NRC Handelsblad kopte maandag: ‘Einde aan fossiele economie’. Dat lijkt vooralsnog een visionaire kop maar het kan snel gaan. Voor je het weet, raakt de zaak in een ‘stroomversnelling’, zoals jullie project treffend heet.
  • En dat moet ook. Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. De samenleving verwacht van overheid en bedrijfsleven dat zij het uiterste doen bij te dragen aan oplossing van dit vraagstuk.
  • De banken hebben daarom aan de vooravond van de Klimaattop – en u ziet deze hier aan de muur – een Klimaatstatement afgegeven. Banken willen ‘groene transparantie’, kopte de NOS daarover vorige maand. Want als je de CO2-uitstoot van al onze economische activiteiten kunt vaststellen, kun je er als banken ook beleid op voeren.
  • De afspraken in Parijs zijn voor een groot deel juridisch bindend. Daar hebben wij – de banken – onze regering in ons Klimaatstatement ook toe aangemoedigd. Banken staan dan ook klaar om bij te dragen aan de uitvoering.
  • En banken dóen ook al het nodige. Vanuit hun rol als financieel adviseur helpen banken klanten bijvoorbeeld om efficiënter te produceren of om energiezuiniger te wonen en werken, onder meer via hun producten, publicaties en bijeenkomsten.
  • Bewustwording, daar begint het mee. Consumenten moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden tot energiebesparing. Banken en bancaire adviseurs kunnen hen hierbij helpen en deze brochure helpt daarbij.
  • Banken hebben daarbij uiteraard – want daar zijn zij voor – aandacht voor het vraagstuk van de financiering. Verduurzaming van de woning moet mogelijk zijn op een wijze die voor de consument financieel duurzaam, dus verantwoord is.
  • De consument maakt altijd zelf de keuze waar hij zijn beperkte financiële middelen voor wil inzetten. Het is daarom belangrijk dat ook energiebedrijven en leveranciers hun klanten goed informeren over de kosten en de mogelijke besparingen.
  • Banken nemen graag hun rol bij ‘vergroening’ van onze samenleving. Banken zijn daarom ook actieve deelnemers aan het project Stroomversnelling. Dank voor dit prachtige ‘Groene boekje’, in het bijzonder Leen van Dijke.


Chris Buijink ontvangt brochure Nul op de meter van Leen van Dijke