Consultatiereactie NVB Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

17 september 2018
Banken ondersteunen het streven van de wetgever om geschillenbeslechting doelmatiger en efficiënter te maken, maar vrezen dat het wetsvoorstel "vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht" in zijn huidige vorm aan dit doel voorbij schiet.

Invoering van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt kan leiden tot een verzwaring van de lasten van procespartijen en de rechter, vertraging van de afhandeling van zaken, grotere onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van een zaak en onnodige uitwisseling van vertrouwelijke (persoons)gegevens. In onderstaande consultatiereactie geven banken aan hoe de beoogde doelen eenvoudiger kunnen worden bereikt zonder deze nadelige gevolgen.

Consultatiereactie NVB - Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht