Commitment van banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer

30 januari 2023
ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank gaan klanten die moeite hebben met digitale dienstverlening extra helpen. Digitalisering heeft de samenleving veel gebracht, al zijn er ook mensen die hier moeite mee hebben (zoals ouderen, laag-geletterden, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond). Zij hebben onder andere behoefte aan persoonlijk contact, menselijke hulp en niet-digitale middelen om hun bankzaken te regelen, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).

“Financiële dienstverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is van groot belang voor de inclusieve samenleving die wij met elkaar nastreven,” aldus voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Bijna alles kan geregeld worden via een app of online. Dit heeft als voordeel dat veel mensen nu makkelijker toegang hebben tot bankzaken, bijvoorbeeld door gesproken tekst of het gebruik van een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Toch zien we ook dat een deel van de samenleving niet goed mee kan komen,” aldus Van der Laan.

Commitment

De banken geloven dat er ook in de toekomst mensen zullen zijn die niet digitaal kunnen bankieren. Ze willen heel duidelijk maken dat de banken er voor deze klanten zullen blijven. De banken garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. Ze doen daarover vandaag toezeggingen in hun “Commitment van banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer”. Zo wordt binnenkort een proef samen met bibliotheken uitgebreid naar ten minste tien locaties waar bankklanten met hun vragen terechtkunnen.

Langlopend programma

De banken gaan met elkaar en met andere organisaties optrekken om alle klanten met hun ondersteuningsmaatregelen te bereiken. Er komt een langlopend programma met veel activiteiten van de NVB en Betaalvereniging Nederland, dat samen met belangenorganisaties van consumenten wordt vormgegeven. Andere banken kunnen aansluiten. Gijs Boudewijn, directeur van de Betaalvereniging: “Toegankelijk betalingsverkeer is een speerpunt waar we samen met leden, de NVB en belangenorganisaties hard aan zullen blijven werken. We houden met elkaar een scherp oog op de behoeften van de doelgroepen en het effect van de maatregelen.”

Daarnaast gaan de banken een gezamenlijke ‘toegankelijkheidsroute’ maken, waarbij bankklanten gemakkelijk de weg naar de juiste hulp kunnen vinden. Informatiekaarten laten zien welke hulp beschikbaar is en hoe ze in contact komen met hun bank. Bestaande digitale bankdiensten worden verbeterd, zodat deze toegankelijk worden voor nog meer mensen. Banken zetten zich al langer in voor mensen in een kwetsbare positie. Denk aan plaatselijke servicepunten, cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten, financiële zorgcoaches en een telefoonlijn voor ouderen. De banken willen deze initiatieven op grotere schaal onder de aandacht brengen, op een manier die bij de iedere specifieke doelgroep past. Daarbij gaan zij graag in op het aanbod van belangenorganisaties om ook via hun kanalen hierover te communiceren.


Dit is een gezamenlijk persbericht van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Betaalvereniging Nederland.

  • Medy van der Laan gaf hierover een interview in EenVandaag: