Chris Buijink: 'Graag gesprek met politiek en maatschappij voortzetten'

03 april 2018
Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, in reactie op de brief van minister Hoekstra over beloningen in de financiële sector: “Wij blijven ons onverminderd inzetten voor het vertrouwen tussen banken, politiek en samenleving. De beloningsdiscussie blijft daarbij een gevoelig aspect. De afgelopen weken hebben het belang aangetoond van het zorgvuldig meewegen van de verwachtingen van stakeholders en van een gedegen invulling van de maatschappelijke toets uit de Code Banken. Aanvullende wetgeving hier is onnodig.

In het algemeen zijn wij tegen specifiek Nederlandse wetgeving ten aanzien van banken aangezien deze opereren op een Europees speelveld waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een Europese bankenunie, met als doel dat individuele banken niet meer afhankelijk zullen zijn van overheidssteun als zij in problemen geraken of – in het uiterste geval - dreigen om te vallen. 

De Nederlandse wetgeving is bovendien al de strengste van Europa, zoals de minister in zijn brief aangeeft. Dat neemt niet weg dat we het gesprek met politiek en maatschappij graag willen voortzetten en constructief meedoen aan de consultatie die de minister aankondigt. Natuurlijk gaan wij ook als sector met elkaar in gesprek over lessen die getrokken kunnen worden. Wij zullen daarbij goed kijken naar de werking en invulling van de Code. Ook zijn wij bereid de wettelijke maatregelen die de minister overweegt hierbij te betrekken en te bezien in hoeverre wij hieraan in de Code verder tegemoet kunnen komen.”