Buijink over Brexit: ‘It takes two to tango’

07 juni 2017
‘We moeten op onze zaak en ons belang letten.’ Dat zei voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over Brexit.

De NVB is voorstander van voortzetting van de goede handelsrelatie en samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie: ‘een smart Brexit, niet een hard Brexit. Maar: it takes two to tango,’ aldus Buijink.

“Het Nederlandse bankwezen maakt zaken doen met het VK mogelijk door diverse diensten, zoals bijvoorbeeld transacties op de Londense financiële markt en handelsfinanciering van import en export. Het is belangrijk voor het Nederlands bedrijfsleven dat Nederlandse banken dat kunnen blijven doen. Het zou goed zijn als in de onderhandelingen een vereenvoudigd regime voor bankvergunningen overeengekomen zou kunnen worden, zodat dienstverlening aan bedrijven kan doorgaan”.

De aankomende Brexit versterkt de noodzaak om geen extra drempels op te werpen en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk te houden voor financiële instellingen om zich in Nederland te vestigen. Buijink: ‘Een nieuw kabinet moet inzetten op goede Europese kaders en daarbinnen voluit inzetten op het versterken van de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat van Nederland’.