Blauwdruk voor Europese aanpak witwassen

10 maart 2020
‘Lifting the spell of dirty money’. Dat is de titel van blauwdruk die de Europese Banken Federatie (EBF) vandaag heeft gepresenteerd met aanbevelingen voor een effectief anti-witwasbeleid. De blauwdruk sluit nauw aan bij het ‘actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen’ dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) eind vorig jaar heeft gelanceerd.

Concreet stelt het EBF onder meer voor om:

  • Eén Europese Regulation in plaats van Directives (dat is dwingender).
  • Beperking discretionaire bevoegdheden van de lidstaten.
  • Level playing field op wereldschaal bij de strijd tegen het witwassen.
  • Sterkere rol European Banking Authority (EBA) bij regelgeving.
  • Harmonisering toezicht (grensoverschrijdende coördinatie); dat geldt ook voor het werk van de Financial Intelligence Units
  • Meer informatiedeling tussen banken en publiek-privaat, binnen privacygrenzen.
  • Transparante en zorgvuldige UBO-registratie

Wim Mijs, CEO van de EBF: “Banken maken echt deel uit van de oplossing. We hebben effectieve samenwerking nodig tussen alle actoren in het financiële ecosysteem, zowel publiek als privaat. Dit betekent meer informatie uitwisselen, ook over de grenzen heen, en de aanpak op Europees niveau harmoniseren. We moeten ook slimmer zijn en nieuwe technologieën gebruiken. ”

Chris Buijink, voorzitter van de NVB: “Wij zijn van mening dat de huidige ontoereikende aanpak van de bestrijding van financiële criminaliteit ook een krachtig Europees antwoord vereist. Financiële criminaliteit is een grensoverschrijdend probleem dat grensoverschrijdende oplossingen vereist, zowel op Europees als op mondiaal niveau.”