Bijeenkomst over kapitalisatie banken

25 maart 2015
Maandag 23 maart was er weer een bijeenkomst over kapitalisatie van banken. Economen en bankiers bleken andermaal verwikkeld in een constructieve dialoog met daarin de concrete uitwerking van eerder geformuleerde probleemstellingen.

Geopend werd met een korte uiteenzetting over het Single Resolution Mechanism (SRM), door Harald Benink (UvT) en Bruno de Cleen (Rabobank). Ter discussie hierbij stond de vraag of het resolutiemechanisme voldoende geloofwaardig is en wat de gevolgen hiervan zouden moeten zijn voor de kapitalisatie van banken. Wouter Elsenburg (Financiën) – met in zijn kielzog Rens van Tilburg (SFL) en Edward Feitsma (NVB) -  vloog het vraagstuk van kapitalisatie aan via de fiscale kant: waarom bestaat er een verschil in fiscale behandeling tussen vreemd en eigen vermogen, zou het niet wenselijk zijn dat gelijk te trekken en wat is daarbij haalbaar?

Bankbalansen

Ten slotte praatte Kees van Dijkhuizen (ABN Amro) de groep bij over een wijziging in risicogewichten als gevolg van consultaties vanuit Basel; besproken werd de waarschijnlijk stevige impact voor Nederlandse bankbalansen van de ontwikkelingen uit Basel.

Ook nu bleek het overleg te kort om de vele facetten van het onderwerp te kunnen bespreken. Gelukkig had voorzitter Kees Vendrik hiermee rekening gehouden: tijdens de volgende sessie op 8 juni bestaat ruimte voor updates op de besproken onderwerpen!