Berekening vergoeding bij aflossen moet transparant zijn

13 september 2016
Als consumenten meer aflossen dan boetevrij is toegestaan, zijn zij daarvoor aan de bank een vergoeding verschuldigd. Dat vloeit logisch voort uit het tussentijds beëindigen van het meerjarige contract (de hypotheek) dat eerder is afgesloten.

Uitgangspunt bij deze vergoeding is dat de bank het financiële nadeel dat zij lijdt, in rekening brengt. De hoogte van dat bedrag berekent de bank zelf; daar kan de Nederlandse Vereniging van Banken dus geen uitspraak over doen. Uitgangspunt daarbij dient te zijn dat deze berekening voor de klant zo transparant mogelijk is. De Autoriteit Financiële Markten brengt in kaart hoe banken de vergoeding berekenen. Banken werken daaraan mee. Wij wachten de uitkomst daarvan af.