Belangenbehartiging zo transparant mogelijk

22 november 2016
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de belangen van de bancaire sector en doet dat zo transparant mogelijk. Zo zijn alle standpunten en consultatiereacties van de sector beschikbaar op de website.

Wat transparantie betreft, is de NVB het eens met het pleidooi van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) vandaag in het rapport over ‘Lobbying by banks in the Netherlands’ om de lobby zo transparant mogelijk te maken. Transparency International Nederland stelde in het rapport ‘Lifting the lid on lobbying’ vorig jaar vast: ‘Even though there still may be a long way to go before public trust is fully restored in the banking sector, the NVB has made considerable progress in becoming more transparent.’

Om het wetgevingsproces nog transparanter te maken is de NVB graag bereid mee te werken aan een zogenoemde ‘legislative footprint’  waardoor bij iedere wet in een lobbyparagraaf duidelijk wordt wie welke bijdrage aan de wet heeft geleverd.

Op die manier worden de contacten tussen de overheid en belanghebbenden gedurende het wetgevingsproces transparant en is voor iedereen na te gaan wie welke invloed op een wetsvoorstel heeft gehad.