Bankrekening aanvragen bij Nederlandse bank eenvoudiger voor buitenlandse bedrijven

20 mei 2019
Het wordt voor ondernemingen van buiten Nederland eenvoudiger om een bankrekening bij een Nederlandse bank aan te vragen. Dit is het gevolg van een initiatief van ING, ABN Amro en Rabobank, samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en een aantal publieke partijen.

English

Vanaf 20 mei 2019 kunnen buitenlandse ondernemers via de Quick Scan Dutch business bankaccount één van de drie banken sneller voorzien van informatie over hun onderneming. Daardoor kan de bank sneller beoordelen of een bankrekening haalbaar is voor deze ondernemer en weet de ondernemer sneller (binnen vijf werkdagen) waar hij aan toe is. Bij een positief oordeel start daarna het reguliere klantonderzoek van de bank.

De banken, NVB en de overheid en enkele andere betrokken partijen willen hiermee ons vestigingsklimaat versterken, zonder daarbij verkeerde verwachtingen te scheppen of bankregels te schaden. “Banken leveren graag een bijdrage aan de ambitie van de ‘BV Nederland’ om buitenlandse bedrijven aan te trekken”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Het snel en efficiënt regelen van je bankzaken is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat.” De komende tijd wordt ervaring opgedaan met deze nieuwe werkwijze in de praktijk. Andere banken kunnen (later) aanhaken als zij dat willen.

Samenwerking voor de BV Nederland

Samenwerking maakt Nederland voor elk type bedrijf aantrekkelijker. Alleen met een zogeheten IBAN-bankrekening – afgesloten in een land uit het Single European Payment Area (SEPA) -  kunnen ondernemers in Nederland ondernemen. Grote(re) internationaal opererende ondernemingen hebben doorgaans zo’n rekening. Maar dat ligt anders voor bijvoorbeeld een Indiase start up of een Australisch bedrijf die zich willen vestigen in Nederland. Als bedrijven hun entree maken in Nederland beginnen ze vaak klein om daarna via vervolginvesteringen uit te breiden. De afgelopen jaren bleek dat Nederlandse banken door Amerikaanse én Europese integriteitsregels terughoudend zijn om een bankrekening voor deze zakelijke klanten te openen. De betrokken partijen pakken dit nu samen op, waarmee het Nederlands vestigingsklimaat verder wordt verbeterd.

Jeroen Nijland, commissaris van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat buitenlandse bedrijven naar Nederland aantrekt: “Als wij van onze internationale economie willen blijven profiteren, is het belangrijk dat buitenlandse bedrijven een goede start kunnen maken en snel vanuit ons land zaken kunnen doen. Deze samenwerking is dus belangrijk voor ons allemaal. Voor onze toekomstige economische groei en werkgelegenheid, en voor het Nederlandse vestigingsklimaat.’

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Met elkaar werken we continu aan een vestigingsklimaat voor kleine en grote bedrijven van wereldklasse. Deze stap van de banken maakt het leven voor met name buitenlandse bedrijven in alle soorten en mate van buiten de EU weer een stukje makkelijker en zo helpen we Nederland neer te zetten als dé plek om te ondernemen. Iets waar we allemaal van profiteren.”

Quick Scan geeft inzicht

Vanaf 20 mei 2019 kunnen buitenlandse ondernemers via één toegankelijke en herkenbare plek – de overheidswebsite business.gov.nl – de ‘Quick Scan Dutch business bankaccount’ invullen. De ondernemer vult een vragenlijst in en stuurt deze samen met gevraagde documenten naar een van de drie banken. De betreffende bank laat de ondernemer uiterlijk na vijf werkdagen weten of zij het proces voor een zakelijke bankrekening in kunnen gaan of dat dit op voorhand niet haalbaar is. Bij een positief oordeel start het reguliere klantonderzoek van de bank waarvoor additionele documentatie zal worden opgevraagd Dit nieuwe uniforme proces geldt zowel voor grotere, gevestigde bedrijven als voor innovatieve startende buitenlandse ondernemers.

Special Envoy StartupDelta, Constantijn van Oranje, partner in deze samenwerking: 'Buitenlandse startups brengen extra dynamiek, kennis, talent en werkgelegenheid in het startup ecosysteem, en helpen de internationale reputatie van Nederland te versterken."

Geen concessies aan wettelijke plicht bank

Nederlandse banken zijn wettelijk verplicht om bepaald klantonderzoek te doen. Ze hebben bovendien ook hun eigen klantacceptatiebeleid. Dat verandert niet, maar tot dusver was er voor deze groep buitenlandse ondernemers geen eenduidig proces om snel met een Nederlandse bank in contact te komen en een bankrekening aan te vragen. Om onnodige afwijzingen te voorkomen, hebben de banken samen met de NVB en de overheid het aanvraagproces voor deze doelgroep verbeterd. Banken doen daarbij geen concessies aan de wettelijke verplichting om nieuwe klanten op risico’s te screenen.

De ‘Quick Scan Dutch business bankaccount’ en het bijbehorende proces gelden vanaf 20 mei 2019. Alle informatie komt dan beschikbaar via business.gov.nl. Het proces is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de NVB en haar leden, de Ministeries van EZK en Financiën, de NFIA, InvestNL, StartupDelta en VNO-NCW.