Bankklanten benaderd uit naam van de Nederlandse Vereniging van Banken

22 november 2021

Uit een bericht in de pers blijkt dat klanten van een bank zijn verleid een betaling te doen waarbij de oplichter net deed alsof hij van de Nederlandse Vereniging van Banken was. Wij betreuren dat mensen hier slachtoffer van zijn geworden.

De NVB zal nooit klanten van banken benaderen om geld over te maken of iets dergelijks. Wij willen andere klanten van banken nadrukkelijk waarschuwen tegen de sluwe trucs van oplichters en het misbruik dat zij maken van namen van vertrouwde organisaties. Bij de geringste twijfel: volg geen instructies, doe geen betaling en bel uw bank.