Bankierseed heeft weg gevonden binnen de bancaire sector

19 juli 2021
Zes jaar na de invoering hebben de waarden die ten grondslag liggen aan de bankierseed hun weg gevonden binnen de bancaire sector. Zo heeft de eed in de dagelijkse praktijk handen en voeten gekregen in gedragscodes, kernwaarden en integriteits- en cultuurprogramma’s. Ook zijn dilemma’s rond ethiek en integriteit beter bespreekbaar geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus School of Law, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken, naar de ervaringen van bankmedewerkers met de eed en het tuchtrecht in de dagelijkse praktijk.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat bankmedewerkers belang hechten aan een betekenisvolle ceremonie en graag zouden zien dat er vervolgens ook periodiek aandacht wordt besteed aan de eed. Ook zien sommige medewerkers toch nog drempels om dilemma’s te bespreken en er zou meer uit het tuchtrecht gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld door uitspraken van de tuchtcommissie uitgebreider binnen de bank te bespreken.

Voor de Nederlandse Vereniging van Banken zijn dit waardevolle signalen die onder meer als input dienen voor een seminar, later dit jaar, met banken, toezichthouders en de Stichting Tuchtrecht Banken. Op dat seminar zal worden gekeken hoe de bankierseed de komende jaren nog beter kan worden ingezet om cultuur en gedrag binnen de sector bespreekbaar te maken en te houden.