Bankensector staat open voor discussie over digitale euro

10 februari 2021
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is een voorstander van innovatie en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. De banken kijken daarom met belangstelling naar de studies van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) naar het hoe en waarom van een publieke digitale euro voor het grote publiek en staan open voor een discussie hierover.

Een publieke digitale euro kan bijdragen aan Europese soevereiniteit en de internationale rol van de euro, vindt de Nederlandse Vereniging van Banken. Om de volgende stap in de discussie te zetten, is ons advies om de doelen van een publieke digitale euro scherper te bepalen. Hierbij zou ook getoetst moeten worden of er sprake is van marktfalen. Met andere woorden: slagen private partijen er niet in om de gewenste oplossing efficiënt tot stand te brengen? Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de stabiliteit van het financiële stelsel en voor de maatschappelijke kosten.

Ook de rapporteurs van de Tweede Kamer over dit onderwerp, de Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP), wijzen hierop in hun “Eindrapport digitaal centralebankgeld” dat eerder deze week is gepubliceerd. “Het is niet duidelijk welke problemen ermee opgelost worden, en op welke manier dat moet gebeuren. De ontwerpkeuzes die gemaakt worden, bepalen in grote mate de praktische en juridische gevolgen van een eventuele digitale euro,” stellen zij.

De ECB en andere centrale banken hebben diverse scenario’s geïdentificeerd waarin een publieke digitale euro een rol kan spelen. Over de mogelijke toepassingen gaan wij graag nader het gesprek aan met de politiek, beleidsmakers en toezichthouders en andere maatschappelijke partijen. Mocht het Eurosysteem overgaan tot een pilotproject, dan staat de Nederlandse Vereniging van Banken ervoor open om op die manier het concept ‘publieke digitale euro’ nader te onderzoeken.

Naar een publieke digitale euro? - Banken ondersteunen nader onderzoek en experiment
Towards a public digital euro? - The banks support further research and experimentation

Zie ook: 
Teunis Brosens (ING) over Central Bank Digital Currency (podcast Leaders in Finance)