Bankensector over kabinetsbeleid: samen optrekken om economie te versterken

15 september 2020
Overheid en banken werken intensief samen om bedrijven en consumenten zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Het is goed dat het kabinet de steunmaatregelen voortzet en de eigen begrotingsregels tijdelijk soepel toepast. Daarnaast steunt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de inzet in de begroting voor volgend jaar op extra investeringen om de economie te versterken.

Banken zijn dan ook positief over de oprichting van het Nationaal Groeifonds. “We moeten ons uit de crisis investeren. Juist voor grootschalige, innovatieve projecten is de overheid hard nodig om een steun in de rug te geven,” zegt NVB-voorzitter Chris Buijink in reactie op de plannen van het kabinet op Prinsjesdag. 

In het verlengde hiervan biedt de coronacrisis een kans tot verdere versnelling van verduurzaming van de economie, vindt de NVB, net als het kabinet. Eerder gaf de NVB steun aan het Green Recovery Statement. Hierin wordt gepleit voor het centraal stellen van duurzaamheid in de COVID-19-herstelplannen en de eerder gemaakte afspraken rond duurzaamheid nu niet uit het oog te verliezen maar juist te versterken. Banken kijken met hun klanten naar de mogelijkheden voor een “duurzamere herstart”.

Banken bieden hun klanten sinds het begin van de coronacrisis voor circa 24 miljard euro aan leningen en betaalpauzes om directe financiële schade als gevolg van deze crisis te beperken. Dankzij de inspanningen van de overheid en de banken is het aantal faillissementen tot nu toe beperkt gebleven. “We houden er rekening mee dat het voor tal van bedrijven steeds moeilijker wordt om vol te houden. Waar mogelijk, springen we bij,” aldus Buijink. Er is nog voldoende ruimte voor aanvullend krediet met overheidsgarantie via de banken. Banken zijn ingericht op snelle afhandeling van aanvragen.

Lastenontwikkeling

Banken zijn teleurgesteld over het niet doorgaan van de verlaging van de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven. Temeer omdat zij nauwelijks baat lijken te hebben bij de compensatie die het kabinet bedrijven daarvoor biedt. “Banken zijn zeer gemotiveerd om hun rol te blijven spelen in deze uitzonderlijk moeilijke tijden. Mede door het doorzetten van de kredietverlening bij hogere risico’s is het onvermijdelijk dat banken daarbij verliezen zullen lijden en de winstgevendheid onder druk zal staan,” zegt Buijink. “En dan is het jammer dat de lasten die het kabinet banken oplegt, onverminderd hoog blijven.”