Banken willen bijdragen aan verdere groei economie

15 september 2015
Ook banken zien de economie aantrekken en vinden met het kabinet dat er geen reden is om achterover te leunen. De hervormingen van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het herstel.

Ook de bancaire sector heeft op basis van de lessen uit de crisis de nodige hervormingen doorgevoerd, onder andere op het gebied van stabiliteit, cultuur en gedrag. In het lopende proces van verdere maatregelen om de sector te versterken is het wel belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor banken om zich te richten op hun kerntaak: het financieren van gezinnen en bedrijven in dienst van de economie.

Banken zien passende financiering voor het mkb als een belangrijke voorwaarde voor verdere economische groei. Naast financiering door banken is het essentieel dat bedrijven ook voldoende toegang hebben tot andere vormen van financiering. De NVB is dan ook blij met de stimulans om geld te investeren in ondernemingen uit het mkb.

Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink snijdt het mes hierdoor aan twee kanten: 'Ik verwacht dat met de regeling er meer risicodragend kapitaal beschikbaar komt voor het mkb. En doordat bedrijven hierdoor meer vlees op de botten krijgen komen ze weer sneller in aanmerking voor bancaire financiering.'

Banken zullen zich blijven inzetten voor een verdere verbreding van de financieringsmarkt en willen ondernemers helpen bij het vinden van passende financiering. Daarom organiseert de NVB samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en het Ministerie van Economische Zaken volgende week maandag 21 september een top voor de financiering van het mkb. Bij deze top worden alle partijen bij elkaar gebracht die bijdragen aan de financiering van het mkb en zal ook de Nationale Financieringswijzer worden gepresenteerd.