Banken werken samen met klant aan voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden

17 september 2015
Er is banken veel aan gelegen om klanten met een betalingsachterstand op de hypotheek te helpen bij het vinden van een oplossing. Daarom hebben ze uitgebreide programma's om betalingsachterstanden te voorkomen en indien nodig op te lossen.

Mede daardoor is het aantal problematische betalingsachterstanden in de afgelopen jaren ondanks de crisis zeer beperkt gebleven. Dat is zowel in het belang van de klant als van de bank want een goede oplossing vormt de beste garantie om problematische schulden te voorkomen.

Uit een onderzoek van de AFM naar de dienstverlening door hypotheekverstrekkers bij betalingsachterstanden blijkt dat er binnen de sector voorbeelden zijn van hoe die dienstverlening nog beter kan. Een van de leerpunten uit het AFM onderzoek is dat oplossingen beter werken en duurzamer blijken als de hypotheekverstrekker zich grondig heeft verdiept in de oorzaken van de betalingsachterstand. Ook helpt het om duidelijk te communiceren met de klant waarbij zo min mogelijk juridisch jargon wordt gebruikt. Waar nodig hebben banken in afstemming met de AFM verbeterplannen opgesteld.

Om problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat klanten bij dreigende betalingsproblemen snel schakelen met hun bank. Banken zien echter vaak dat klanten zeer terughoudend zijn met het melden van financiële problemen. De Nederlandse Vereniging van Banken treedt daarom ook in overleg met andere partijen om te kijken hoe drempels om een probleem bij de bank te melden kunnen worden weggenomen.