Banken werken hard aan beheersing integriteitsrisico’s

16 november 2015
Banken werken hard aan de beheersing van integriteitsrisico’s. De Nederlandse Vereniging van Banken en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) organiseerden afgelopen week over het onderwerp een informatiebijeenkomst, waarbij de instructie die DNB hierover heeft opgesteld, is toegelicht.

Tevens zijn best practices gedeeld. Hierop worden momenteel waar nodig de integriteitsrisico-analyses aangepast. Verder is het goed dat DNB vaststelt dat de Nederlandse hypotheekmarkt tegen een stootje kan. Ondanks de relatief hoge Loan to Value in Nederland zijn verliezen gelukkig beperkt. Wij waarderen het feit dat DNB dit beziet in het licht van internationaal toezicht op banken, dat sinds ruim een jaar is belegd bij de Europese Centrale Bank.

Banken in Nederland helpen actief terrorisme te bestrijden. Banken monitoren constant alle transacties en melden ongebruikelijke transacties die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en financiering van terrorisme aan de autoriteiten. Zij zijn bovendien verplicht dit te doen. Van elke nieuwe klant wordt gecheckt of deze voorkomt op nationale en internationale terroristenlijsten (zogeheten ‘freezelijsten’). Als dat het geval is, wordt aan deze klant geen diensten aangeboden. Als een klant later op zo’n lijst komt, worden alle diensten beëindigd. Daar staat tegenover dat het van het grootste belang is dat de autoriteiten informatie over verdenkingen van terrorisme met de banken delen; anders kunnen banken juridisch niets doen tegen de betrokken klant(en). De Nederlandse Vereniging van Banken herkent zich wat de banken betreft niet in het beeld in enkele media dat financiële instellingen onvoldoende letten op terrorismefinanciering. Wij constateren dat toezichtsdirecteur Frank Elderson van DNB heeft gezegd dat banken en verzekeraars relatief goed scoren in het onderzoek dat DNB heeft gehouden.