Banken werken graag mee aan een duurzaam en veilig Nederland

15 december 2021
Volgens Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), biedt het regeerakkoord veel aanknopingspunten voor banken om de komende jaren samen met het kabinet te werken aan een duurzaam en veilig Nederland.

Zo vindt de NVB het verstandig dat het nieuwe kabinet extra stappen zet om ervoor te zorgen dat ons land uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Daardoor kunnen banken hun klanten nog beter helpen bij het reduceren van hun CO2-intensiteit. Ook zijn banken positief over het Nationaal Isolatieprogramma om woningen sneller te isoleren. Banken zijn zeer gemotiveerd om bedrijven en burgers in de komende jaren te helpen de transitie naar een meer duurzaam Nederland te maken.

Ook de extra investeringen om cybercriminaliteit en ondermijning tegen te gaan zijn nodig om ons land veilig te houden. Het is daarbij goed dat het kabinet inzet op samenwerking en het mogelijk maakt om gegevens op verantwoorde wijze uit te wisselen. Dat is niet alleen nodig om witwassen effectiever tegen te gaan en er voor te zorgen dat crimineel vermogen beter kan worden opgespoord en vervolgens afgepakt, maar ook om burgers beter te beschermen tegen allerlei vormen van digitale oplichting. De NVB pleit al langer voor een integrale aanpak van fraude waarbij publieke en private partijen nauw samenwerken en verantwoord informatie uitwisselen.

Banken zijn blij dat het nieuwe kabinet de regie neemt om de wooncrisis op te lossen met een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het is daarbij verstandig dat er deze kabinetsperiode niet wordt getornd aan de zogenoemde LTV-ratio, het percentage dat geleend kan worden ten opzichte van de waarde van de woning, want dat zou starters nog meer op achterstand zetten. Banken kunnen zich er in vinden om bij het aanvragen van een hypotheek uit te gaan van de actuele studieschuld maar verwachten wel dat hypotheekverstrekkers inzicht krijgen in de hoogte van de studieschuld.

Banken zijn zich er van bewust dat zij op al deze maatschappelijke thema’s een cruciale rol vervullen. Van der Laan is daarom blij dat dit kabinet zich inzet voor een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat met aandacht voor een gelijk speelveld. Van der Laan:’ Als sterke banken kunnen we ons dan ook inzetten voor een sterke samenleving.’