Banken: verduurzaming, leiderschap en innovatie nodig om zorgsector te transformeren

13 maart 2019
Om de toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg door zorginstellingen in Nederland financierbaar te houden is een transformatie noodzakelijk. Vooral op het gebied van verduurzaming, leiderschap en innovatie zullen de komende jaren grote stappen moeten worden gezet.

Banken juichen toe dat het aantal meerjarencontracten tussen zorginkopers en zorgaanbieders toeneemt. De NVB vindt dat meerjarige inkoopcontracten de norm moeten zijn in de zorgsector. Dit uitgangspunt zorgt namelijk voor een meer toekomstgerichte, evenwichtige positie van zorginstellingen richting zorginkopers en financiers.

Dat staat in het visiedocument 'Van bricks naar clicks - Naar een betere financiering van zorginstellingen' dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gepresenteerd. De NVB is hierover in gesprek met de betrokken partijen in de zorgsector. Nederlandse banken hebben voor tientallen miljarden euro’s aan financieringen uitstaan bij zorginstellingen en zijn nauw betrokken bij de gezondheidszorg.

Verduurzaming

Banken willen de noodzakelijke verduurzaming van zorginstellingen helpen realiseren. De overheid en zorgsector streven naar “de juiste zorg op de juiste plek.” De verwachting is dat hierdoor minder zorgvastgoed nodig is aangezien meer zorg buiten de instelling geleverd wordt. Banken verwachten daarom plannen van instellingen om het benodigd vastgoed in beeld te brengen samen met een plan voor verduurzaming. Hoewel zorginstellingen niet onderworpen zijn aan de wettelijke C-label verplichting, die geldt voor kantoren vanaf 2023, pleiten banken voor soortgelijke afspraken voor het zorgvastgoed. Belangrijk is dat de sector geen achterblijver wordt.

 

Kwaliteit van bestuur en governance

‘Transformationeel’ leiderschap, ofwel bestuurders die de noodzakelijke transformatie in gang kunnen zetten, is vereist om de zorg toekomstbestendig te maken. De NVB maakt zich echter zorgen over de kwaliteit van het bestuur en interne toezichthouders in de zorg. De randvoorwaarden voor het aantrekken van bestuurlijk toptalent zijn - in combinatie met het afbreukrisico - onvoldoende. Om de kwaliteit van interne toezichthouders te bevorderen stellen banken voor om de minimum kwaliteitseisen wettelijk vast te leggen.

Lees verder onder de foto

Ad Melkert, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Chris Buijink (r), voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in gesprek over de toekomstige uitdagingen van de zorgsector tijdens het ‘zorgdiner’ in Pulchri in Den Haag op 12 maart

Innovatie

Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, spelen zorginnovaties een belangrijke rol. Banken zijn bereid om hun kennis en ervaring op het gebied van digitalisering te delen met zorgaanbieders. Investeren in innovaties en digitalisering vraagt in de eerste plaats om iemand die eigenaarschap toont voor een vernieuwingsagenda. Dat vraagt om het nemen van risico’s en bijbehorend risicokapitaal. Niet banken, maar risico-investeerders zijn hiervoor de aangewezen partij. Zodra er een gezond toekomstperspectief is van de inzet van de innovatie komt bancaire financiering in beeld.

Het tempo van veranderingen is nu te laag. Hiervoor moet genuanceerd worden gekeken naar de inbreng van kapitaal, eigendom en het uitkeren van rendement op geïnvesteerd eigen vermogen (winstuitkering). De zorgverlening komt hierbij uiteraard op de eerste plaats. Private kapitaalverstrekkers zullen alleen bij een passend rendement risicokapitaal ter beschikking willen stellen. De noodzakelijke innovatie om de sector te transformeren en toekomstbestendig te maken, komt daardoor sneller op gang.

 

NVB adviseur Michiel Kuiper over de financiering van zorginstellingen en het visiedocument 'Van bricks naar clicks - Naar een betere financiering van zorginstellingen'