Banken, vakbonden, ngo’s en overheid werken samen aan mensenrechten

28 oktober 2016
Banken, vakbonden, ngo’s en overheid slaan handen ineen met convenant over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Banken, vakbonden, ngo’s en de overheid sluiten vandaag een bijzonder akkoord. Al deze partijen tekenden in Den Haag een convenant dat banken beter in staat stelt om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten  worden gerespecteerd. Daarbij kan het gaan om aspecten als arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid, kinderarbeid, en landrechten. Het convenant wordt onderschreven door 13 Nederlandse banken en geldt voor hun financieringen waar ook ter wereld.

Chris Buijink ondertekent IMVO convenant

NVB-voorzitter Chris Buijink, mede-ondertekenaar van het convenant, in antwoord op de vraag wat imvo convenant mensenrechten over tien jaar moet opleveren: 'Dat we met elkaar, banken, overheid, ngo's en vakbonden vaststellen: dat gaat daar in die landen beter en dat hebben we samen bereikt. We doen dit als banken niet omdat het moet maar omdat we het willen!'