Banken spreken met Kamerleden over poortwachtersfunctie

15 januari 2019
Tijdens een ontbijtsessie in Nieuwspoort hebben vertegenwoordigers van banken in NVB-verband gesproken met Kamerleden over hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat banken een grote verantwoordelijkheid hebben en voelen om hun poortwachtersfunctie goed in te vullen. Tegelijkertijd zien zij ruimte voor verbetering. Zo willen zij meer met elkaar mogen samenwerken door het uitwisselen van informatie. Daarnaast kan slimmere publiek-private samenwerking zorgen voor meer effectiviteit, zoals de Taskforce Terrorismefinanciering laat zien. De Wwft biedt daar nu geen mogelijkheid voor.