Banken roepen hulp Rijksvastgoedbedrijf in bij opsporen erfgenamen

Nederlandse banken gaan samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) om erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen op te sporen. Dat spreken zij af in het convenant onbeheerde nalatenschappen dat vandaag wordt ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Banken en het RVB. In het convenant wordt afgesproken dat banken gegevens van de onbeheerde bankrekeningen aanleveren en dat het RVB uitzoekt of er erfgenamen zijn.

Het gaat daarbij om onbeheerde bankrekeningen met een tegoed vanaf 8000 euro waarvan de rekeninghouder (vermoedelijk) is overleden en waarvan er bij de bank geen nabestaanden bekend zijn. Als het RVB erfgenamen vindt, dan worden zij verwezen naar de bank waar de rekening loopt. De bank kan vervolgens uitkeren volgens bestaand beleid. Als er  geen erfgenamen worden gevonden of de erfenis is verworpen, dan regelt het convenant dat de erfenis via vereffening wordt afgewikkeld. Het geld wordt dan uiteindelijk in de staatskas gestort.

Banken zijn blij met de samenwerking met het RVB omdat zij zelf maar zeer beperkt mogelijkheden hebben om erfgenamen op te sporen. Doordat het RVB binnen de overheid verantwoordelijk is voor het afwikkelen van onbeheerde nalatenschappen hebben zij niet alleen veel ervaring met het opsporen van erfgenamen, maar hebben ze bijvoorbeeld ook direct toegang tot de Basisregistratie Persoonsgegevens.

Loket slapende tegoeden

Erfgenamen kunnen ook zelf navraag doen als zij vermoeden dat er nog ergens tegoeden op naam van de overledene staan waar zij mogelijk recht op hebben. Sinds 2014 kunnen zij daarvoor terecht bij het  Loket Slapende Tegoeden Dat kunnen bijvoorbeeld betaal-, spaar- en/of effectenrekeningen zijn. Als erfgenamen weten waar de overledene rekeningen aanhield, dan kunnen ze direct contact opnemen met de betreffende bank. Een aanvraag via het centraal loket is dan niet nodig.

  • Bekijk hier het convenant onbeheerde nalatenschappen.