Banken pleiten voor Europese regels rond maatschappelijk verantwoord ondernemen

22 oktober 2020
Nederlandse banken stemmen hun beleid en bedrijfsvoering al enige jaren zoveel mogelijk af op de OESO-richtlijnen en de UNGP’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de ervaring die banken hebben opgedaan met het implementeren van de richtlijnen is duidelijk geworden dat wetgeving op Europees niveau een welkome aanvulling kan vormen op op de multi-stakeholder initiatieven en andere vrijwillige maatregelen. Wetgeving moet wel complementair zijn aan de vrijwillige initiatieven en deze niet vervangen. De Nederlandse Vereniging van Banken ondersteunt daarom de ontwikkeling van een ‘smart-mix’ van vrijwillige én bindende beleidsmaatregelen op het gebied van IMVO.

Nederlandse banken vinden het belangrijk dat er op Europees niveau normen worden vastgesteld die een gelijk speelveld tussen bedrijven mogelijk maken en die consistentie en duidelijkheid verschaffen over wat er specifiek vereist is op het gebied van IMVO. Omdat banken voor hun eigen due diligence voor een deel afhankelijk zijn van de due diligence van bedrijven die zij financieren, zijn zij voorstander van een brede due-diligence verplichting.

Daarom steunen wij een voorstel van de Europese Commissie op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur, waar gepaste zorgvuldigheid onderdeel van is en verwelkomen wij het initiatief van de Europese Unie om nieuwe wetgeving inzake verplichte due diligence in te voeren, als integraal onderdeel van het streven naar een veerkrachtigere economie waar iedereen baat bij heeft. Deze kwestie zou hoog op de agenda van het Duitse EU-voorzitterschap moeten staan, wat de weg vrijmaakt voor de Europese Commissie om snel een ambitieus wetgevingsvoorstel in te dienen in 2021. Banken kunnen dan ook instemmen met de inzet van het kabinet voor een brede Europese due diligence verplichting in lijn met de aankondiging van de Europese Commissaris voor Justitie Didier Reynders.

De afgelopen jaren hebben banken een actieve bijdrage geleverd in het bancaire IMVO convenant. Ook nu dit convenant is afgelopen blijven banken zich inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te adresseren. De Nederlandse Vereniging van Banken zal in het eerste kwartaal van 2021 haar nieuwe IMVO aanpak publiceren.