Banken ondersteunen de transitie naar toekomstbestendige land- en tuinbouw

18 augustus 2022
Banken ondersteunen de noodzakelijke transitie naar duurzame land- en tuinbouw. In het gesprek met het kabinet onder leiding van Johan Remkes hebben banken het commitment getoond om hieraan als financier en kennispartner bij te dragen. Een transitie naar duurzame land- en tuinbouw is cruciaal vanuit ecologisch, klimatologisch en economisch perspectief. De oplossing zit in samenwerking in de gehele keten. De overheid schept de kaders voor individuele afwegingen van banken.

De CO2- en stikstofuitstoot moeten worden verlaagd, de biodiversiteit en de water- en bodemkwaliteit moeten worden verbeterd en er is meer aandacht nodig voor dierenwelzijn. De transitie die hiervoor nodig is, is op kleine schaal al ingezet en vraagt nu van alle ketenpartners een serieuze versnelling.

De omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw zal de komende jaren andere bedrijfsmodellen vragen. Er zijn steeds meer voorbeelden van duurzame bedrijfsprocessen en nieuwe kansen voor innovatie in de sector. Om de transitie te helpen versnellen, brengen banken de komende tijd in NVB-verband in kaart welke aspecten en omstandigheden voor agrariƫrs een perspectief bieden op (financiering voor) omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw. Op die manier willen banken als kennispartner bijdragen aan het noodzakelijke langetermijnperspectief. Met deze aanpak komen naar verwachting ook knelpunten naar boven, waarover wij graag inhoudelijk het gesprek aangaan met overheid en overige ketenpartijen.

Financierbaarheid van de sector vraagt om samenhangende initiatieven in de keten (de overheid, de ondernemer, leveranciers en consumenten), zoals het verwerken van de hogere kosten van biologische productie in de prijs van producten. Met name in de overgangsperiode naar duurzamere bedrijfsmodellen kan het inkomen van agrarische ondernemers onder druk komen te staan.

Banken zullen agrarische ondernemers blijven begeleiden als financier en kennispartner bij de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering. Een robuust verdienvermogen voor agrariƫrs is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van de agrarische sector. Daartoe is een stabiel en economisch verantwoord perspectief noodzakelijk. Een helder en langjarig overheidsbeleid draagt eraan bij dat banken met succes langjarige financieringen kunnen verstrekken.